05-090 Raszyn ul. Ogrodowa 2, Woj. Mazowieckie

Pobierz katalog z cennikiem hurtowym

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.

Polityka opinii

POLITYKA OPINII 1 - synonimy

Zasady {dotyczące|odnoszące się do} {publikowania|wystawiania} {opinii|recenzji} na {stronie|witrynie} domena.pl, która {należy do|jest własnością} {firmy|przedsiębiorstwa}: Nazwa firmy, adres.

{Autentyczność|Wiarygodność} {Opinii|Recenzji}

{Opinie|Recenzje}, które {opublikowane są|zostały wystawione} na {stronie|witrynie}, {pochodzą od|są autorstwa} {firm|przedsiębiorstw} i {osób prywatnych|osób indywidualnych}, które {korzystały|skorzystały} z naszych {produktów|towarów} i {usług|serwisów}. O każdą {opinię|recenzję} {prosiliśmy|poprosiliśmy} {osobiście|bezpośrednio}.

{Bez|Brak} {gratyfikacji|rekompensat} za {opinię|recenzję}

Nie {oferujemy|proponujemy} żadnych {gratyfikacji|rekompensat}, w {szczególności|zwłaszcza} {rabatów|zniżek}, za {wystawienie|napisanie} {opinii|recenzji}. Nie {płacimy|wynagradzamy} także za {wydanie|wyrażenie} {opinii|recenzji}.

{Kryteria|Warunki} {publikacji|wystawienia} {opinii|recenzji}

Nie wszystkie {opinie|recenzje}, które {otrzymujemy|dostajemy}, są {publikowane|wystawione}. {Decyzja|Wybór} o {publikacji|wystawieniu} danej {opinii|recenzji} {podejmowana jest|jest podejmowana} {indywidualnie|osobno}.

{Autentyczność|Wiarygodność} {opinii|recenzji}

 W celu {wystawienia|wyrażenia} {opinii|recenzji}, {zwracamy się|zgłaszamy się} do {klientów|konsumentów} na {adres e-mail|email}, który {pozyskaliśmy|zdobyliśmy} podczas {zawierania umowy|podpisywania kontraktu}. {Stanowi to|To jest} {gwarancję|zapewnieniem}, że {opinie|recenzje} {pochodzą|są} tylko od {osób|ludzi} i {firm|przedsiębiorstw}, które {korzystały|używały} a naszych {produktów|towarów} lub {usług|serwisów}.

{Nieautoryzowana|Nieuprawniona} {opinia|recenzja}?

Jeśli {uważasz|sądzisz}, że {któraś opinia|jedna z recenzji} nie {powinna być|powinna} {opublikowana|wystawiona}, {zgłoś|powiadom o} ten {fakt|stan}, {wysyłając|przesyłając} {wiadomość|komunikat} przez {formularz kontaktowy|formularz komunikacyjny}.

POLITYKA OPINII 2 - synonimy

{Wstęp|Wprowadzenie}

Nazwa firmy z {siedzibą|lokalizacją} przy ulica, miasto kod pocztowy, zaprasza wszystkich {użytkowników|klientów} do {wyrażania|artykułowania} swoich {opinii|poglądów} na temat naszych {produktów|towarów} i {usług|serwisów}. {Cenimy|Doceniamy} i {szanujemy|respektujemy} wszelkie {opinie|recenzje}, ponieważ {pomagają|przyczyniają się} one w {ulepszaniu|doskonaleniu} i {rozwoju|ewolucji} naszych {usług|serwisów}.

{Źródła|Pochodzenie} {opinii|recenzji}

{Opinie|Recenzje} {prezentowane|wyświetlane} na naszej {stronie internetowej|witrynie} {pochodzą|pojawiają się} z różnych {źródeł|lokalizacji}, w tym:

  • z {wizytówki|profilu} Google Maps,
  • z naszych {profilów|stron} na {platformach Social Mediach|sieciach społecznościowych},
  • {przesłane|wysłane} {bezpośrednio|prosto} przez {formularz|ankietę} na {stronie WWW|witrynie internetowej} lub w {komunikacji e-mail|korespondencji mailowej}.

{Zasady|Wytyczne} {publikowania|wystawiania} {opinii|recenzji}

{Opinie|Recenzje} {użytkowników|klientów} są {publikowane|wystawiane} bez {uprzedniej|wcześniejszej} {weryfikacji|sprawdzenia}. Nazwa firmy nie {odpowiada|jest odpowiedzialna} za {treść|zawartość} {opinii|recenzji} {użytkowników|klientów}. Każda {osoba|jednostka} {publikująca|wystawiająca} {opinię|recenzję} jest {odpowiedzialna|odpowiada} za jej {treść|zawartość}.

{Usuwanie|Wycofywanie} {opinii|recenzji}

Nie {publikujemy|wystawiamy} {opinii|recenzji}, które są {wulgarne|obsceniczne}, {obraźliwe|obrażające}, {propagujące|promujące} {nienawiść|antagonizm}, {dyskryminację|uprzedzenia}, {zawierające|obejmujące} {nieprawdziwe|fałszywe} {informacje|dane} lub są w inny sposób {sprzeczne|niezgodne} z {prawem|ustawodawstwem}.

Kontakt

W {przypadku|razie} {pytań|wątpliwości} {dotyczących|odnoszących się do} naszej {polityki opinii|polityki recenzji}, {prosimy|zachęcamy} o {kontakt|połączenie} {pod numerem|na numer} telefonu 000-000-000 lub {e-mail|email}: biuro@domena.pl.

Opinie

OPINIE

Zobacz co o nas mówią